Belangrijke mededeling

Werkgroep Beeldende Kunst Rijen heeft moeten besluiten om de werkgroep per 1 augustus 2018 stop te zetten. Na de 25e editie van KAM in 2018 zijn vele werkgroepleden teruggetreden. Daarom is het gezamenlijke besluit genomen om de werkgroep op te heffen.

Dit betekent dat alle activiteiten van de werkgroep (waarvan de jaarlijkse grote expositie "KAM" natuurlijk het meeste in het oog springt) per 1 augustus 2018 stoppen. Dus geen KAM in 2019, tenminste.... niet door WBKR georganiseerd.

Met heel veel plezier heeft de werkgroep de vele exposities en andere activiteiten ten behoeve van de vele amateurkunstenaars door de jaren heen georganiseerd/begeleid. Maar na 25 jaar doet de "vergrijzing" zich voelen.

Natuurlijk hopen we dat de verschillende activiteiten en vooral ook de jaarlijkse expositie voor amateurkunstenaars door anderen zullen worden opgepakt.

We danken alle kunstenaars voor een fijne jarenlange samenwerking!