Over WBKR

Werkgroep Beeldende Kunst Rijen De werkgroep is opgericht op 1 mei 1994 naar aanleiding van de eerste "Tentoonstelling Amateurschilders Rijen" in 1994 gehouden in De Boemerang te Rijen. (KAM-nieuwe-stijl) Het doel was om voortaan jaarlijks een "Tentoonstelling Beeldende Kunst Rijen" mee voor te bereiden: "KAM-RIJEN" Verder wilde de werkgroep alles wat met beeldende kunst in Rijen te maken heeft (desgewenst) ondersteunen, stimuleren, coördineren, organiseren, bekendmaken, enz. enz.

Inmiddels is besloten om de werkgroep (na de 25e KAM in 2018) per 1 augustus 2018 op te heffen.

Behalve een aantal beeldend kunstenaars, die beroepsmatig of semi-beroepsmatig werkzaam zijn, zijn er ruim 150 personen in Rijen, Hulten en Molenschot, die als amateur/hobbyist/cursist met beeldende kunst (tekenen, schilderen, beeldhouwen en/of keramiek) bezig zijn. Onze werkgroep heeft rechtstreeks of zijdelings bemoeienis gehad met de volgende (en door de jaren heen met vele andere) activiteiten:

  • Schilderclub De Boodschap": zelfstandig werkende amateurs, maandagmiddag in lokaal 17 van De Boodschap
  • "Schilderclub Vrije Kunstenaars": zelfstandig werkende amateurs, maandagmiddag in lokaal 18 van De Boodschap
  • Permanente tentoonstelling De Boodschap Rijen"
  • Samenwerkingsverband met Seniorenvereniging Rijen:
  1. Schilderclub 1 x per 14 dagen door Paula van Baal.
  2. Wintercursussen beeldhouwen door Kees van Loon en Ger van Enschot,
  • Op verzoek geeft de Werkgroep workshops schilderen en beeldhouwen aan (basis-)scholen.
  • Exposities op verzoek, zoals de aankleding van De Boodschap bij gelegenheid van de opening in 1996. En thema-exposities in de kerk in Rijen.