PAK (Schildergroep De Boodschap 4/2013)

Schildersgroep “de Boodschap”, Schilderijen op gedichten van Frans v/d Poll
Van 24/4- 2013 tot 13/5- 2013 en 21/5- 2013 tot 28/6- 2013

De aanleiding van dit project is; dat ons als schildersclub ter ore kwam dat Frans  haiku’s, limericks en andere gedichtjes schreef, Frans vertelt:

“Ik ben eigenlijk geen schrijver. Vroeger schoot me wel een iets te binnen en dan schreef ik het op, soms zelfs op het randje van een oude krant. Ik heb hier nooit les in gehad, het ontstond altijd spontaan, ook wel uit persoonlijke ervaringen. Op school schreef ik graag vooral een opstel of een werkstuk en haalde daar altijd een goed cijfer voor."

“Vroeger stond bij ons op dinsdagavond de radio aan op BRT studio Hasselt  met het programma LUK RAAK. Dit programma bestond uit ingezonden gedichtjes, haiku’s en limericks waarvan de mooiste 10 werden voorgelezen. Spannend hoor, ze begonnen bij nr. 10 en dan maar afwachten of je erbij zat. Een keer was ik nr. 2 en heb wel eens een eervolle vermelding gehad. Aan het einde van dit programma volgde er een nieuwe  opdracht en dat ging b.v. als volgt:  Begin de limerick met; “Er was eens meisje uit ….. “ enz.  Vaak werden er pikante limericks, en gedichten ingezonden te pikant om in de uitzending voor te lezen. De programmamakers besloten om hier toch iets mee te doen en hebben een z.g. “kluisboekje” uitgegeven, waarvan wij als deelnemers er allemaal een kregen.”

“Aan het programma namen 4 Nederlanders deel, de rest waren Belgen. Het programma bestaat helaas niet meer”.

Het angelus is Frans zijn favoriete gedichtje het heeft veel mooie herinneringen aan zijn jeugd. Hij deelde met zijn schildersmaatjes 2 A4tjes met gedichten. Elk van ons  koos zijn of haar favoriet eruit. Het resultaat ziet u op deze expositie.

Ria Hendricks kwam met het voorstel om de werken te koop aan te bieden en de opbrengst te doneren aan de soepkeuken van Monica Iminga van project Home of Good Hope, waarvan ons oud lid Jeanne Teunissen in de werkgroep zit. De werken die hiervoor in aanmerking komen zijn gemerkt met een X. Wij hopen door dit gebaar een steentje bij te dragen, aan het welzijn van de kinderen die afhankelijk zijn van twee maal daags een warme maaltijd.

Aan dit project werkten mee van Schildersclub “de Boodschap”:

1.    Frans van der Poll, erelid
2.    Marian Ansems
3.    Paula van Baal
4.    Gerie Bras
5.    Jan Broeken
6.    Sarina Collignon
7.    Ger van Enschot
8.    Ria Hendrickx
9.    Annie Hendriks
10.    Ad van Lemmen
11.    Coby van Loon
12.    Jan Mertens
13.    Marijke Nieuwenhuyse
14.    Antoon Oomens
15.    Trees Peerden
16.    Marleen Poot
17.    Annette Verhulst
18.    Riet Zoeteman

Hebt u belangstelling voor een van de werken op deze expositie dan kunt u zich wenden tot:
Paula van Baal,
tel. 0161-226743
e-mail: gepa.vanbaal@home.nl