KAM

Kulturele Amateur Manifestatie De KAM was een jaarlijks terugkerende expositie voor amateurschilders en -beeldhouwers uit Rijen, Molenschot en Hulten en wordt georganiseerd door de WBKR. De KAM vond plaats op eerste en tweede Pinksterdag in de grote zaal van De Boodschap aan de Nassaulaan 62-64 in Rijen. Op eerste Pinksterdag was de expositie geopend van 12.00 tot 17.00 uur en op tweede Pinksterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Laat zien wat er in Rijen, Hulten en Molenschot zoal gemaakt wordt Kulturele Amateur Manifestatie tijdens de Pinksterdagen in De Boodschap.

"Een voetballer kan iedere week laten zien wat hij in zijn mars heeft. Maar een vrijetijdsschilder of -beeldhouwer werkt meestal eenzaam op een slaapkamer of zolder. Vaak zijn het hele bescheiden mensen die mooi werken, maar alleen tussen de schuifdeuren bekend zijn. Hen willen we een podium geven", aldus Piet de Bekker van de Werkgroep Beeldende Kunst Rijen. Op Pinksterzondag en maandag wordt door deze groep in De Boodschap de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM in zijn huidige vorm) voor Rijen, Hulten en Molenschot gehouden. Met de nadruk op 'in zijn huidige vorm', want eigenlijk is deze KAM een vervolg op een eerdere amateurmanifestatie die, onder dezelfde naam, in de tachtiger jaren gehouden werd.

Piet de Bekker: "Indertijd werd die opgezet door onder andere Ria Marrée, Arnold de Boer en Hans Prinssen. Er waren ook allerlei andere culturele activiteiten bij betrokken. Muziek, zang, toneel, cabaret, dans en een tentoonstelling van bescheidener omvang dan nu. Op drie locaties speelde een en ander zich af: gemeentehuis, bibliotheek en Boemerang. Van lieverlee is deze KAM ter ziele gegaan tot er in 1993 niks meer was."

Omdat Piet de Bekker - zelf verwoed amateurschilder - het jammer vond dat er nu geen schilderijententoonstelling meer was, pikte hij het initiatief samen met Ria Marrée en Arnold de Boer weer op. "Het resultaat was dat er in 1994 in de Boemerang weer een KAM werd gehouden, welliswaar alleen een schilderijententoonstelling. De subsidie en dergelijke liep via het SKW en we hielden de expositie op Koninginnedag. Want dat was een dag waarop veel mensen toch al op straat liepen. We begonnen met 34 deelnemers en 66 werkstukken.

Na drie jaar, toen de Boemerang dicht ging, zijn we zelfstandig geworden en werd er een werkgroep van zes mensen opgericht. We verhuisden - het was 1997 - met de tentoonstelling naar de Boodschap en verplaatsten de activiteit naar de Pinksterdagen. Want dan konden we twee dagen exposeren en op Koninginnedag lagen we - aan het eind van de Nassaulaan - toch buiten het centrum van de activiteiten. Nieuw was ook dat mensen voortaan hun beeldhouwwerken konden laten zien. Met het podium in de grote zaal van de Boodschap hadden we daar vanaf dat moment ook gelegenheid voor."

Kruiwagen "Er zijn zo'n 100 mensen in Rijen waarvan ik weet dat ze schilderen of beeldhouwwerken maken. Ieder jaar komen er wel weer een paar bij. Maar er blijft een categorie die niet wil of durft te exposeren. Hoor ik van iemand dat die actief is, dan schrijf ik die aan en vraag om met twee werkstukken mee te doen. Hebben vaste klanten nog niet gereageerd, dan bel ik ze nog even na, voor het geval dat ze het zijn vergeten."

"Selecteren doen wij niet. We stellen bewust geen eisen aan het werk. Dat is nou juist de charme van de tentoonstelling. Mooi en lelijk, traditioneel of modern, actueel, geëngageerd, groot, klein, dik, dun, van alles wat bij elkaar. Ga je selecteren, waarop zou je dat dan moeten doen? En wie zijn wij?" Of het werk dat binnenkomt in de loop der jaren is veranderd? "Nee, dat niet echt. Maar je hebt altijd uitschieters. Ieder jaar zit er wel iets bij waar je versteld van staat. Waarvan je denkt, 'dat een amateur dát kan maken'. Bij de vaste kern is het mooi om de ontwikkeling te zien die zij doormaken."

"Wat ik uit de voorbije tien jaar nooit vergeten zal?" Lachend: "Voor de eerste tentoonstelling in de Boodschap konden de mensen - net als dat nu nog gebeurt - de vrijdagavond voorafgaand aan Pinksteren hun werk inleveren. Ook Bartje Vermeulen had zich ingeschreven. Nou heeft hij altijd nogal grote schilderijen en geen auto, dus kwam hij zijn twee werkstukken in moltons en in dekens verpakt op de kruiwagen aanleveren. Ik zie hem nog aan komen lopen. 'Had toch even gebeld, Bart,' hebben we gezegd, 'dan hadden we wel even voor je gereden.'"

Nieuwe impulsen Belangrijk is volgens De Bekker dat de tentoonstelling regelmatig nieuwe impulsen krijgt. Behalve dat we mensen ook ruimtelijk werk lieten exposeren, hebben we, toen we goed en wel in de Boodschap zaten, de Rijense basisscholen benaderd. Ik had in de kelder van het Singermuseum ooit gezien dat ze daar kindertekeningen als ondersteuning van een grote tentoonstelling hingen. Door de kinderen erbij te betrekken, krijg je ook de ouders binnen. De scholen hadden er wel oren naar en ieder selecteert zo'n twintig tekeningen en daarmee hebben we er steeds zo'n 120 hangen." 

Openingstijden Wie met eigen ogen wil zien wat amateurschilders en -beeldhouwers uit Rijen, Hulten en Molenschot zoal maken, kon eerste Pinksterdag van 12.00 tot 17.00 uur en tweede Pinksterdag van 11.00 tot 17.00 uur terecht in De Boodschap aan de Nassaulaan in Rijen.